A segítők kiégésének megelőzése, stressz kezelés
Képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000601/2014/D007

A segítők kiégésének megelőzése, stressz kezelésA képzés célja:
A résztvevők értékeit feltárva, stressz kezelő készségek elsajátításával járul hozzá mentális egészségük megőrzéséhez.

Megszerezhető kompetenciák: A képzést sikeresen teljesítő képes lesz felismerni saját értékeit, erősségeit gyengeségeit, és ezt hatékonyan alkalmazza a sikerkeresés – kudarckerülés területén. Megtanulja és alkalmazza a konfliktusok felismerését, kezelését, konfliktusbeszélgetések vezetését. Képes lesz a kiégés és a szorongás felismerésére, megelőzésére, a hatékony stressz – kezelésre. Elsajátítja és tudja használni a megküzdési stratégiákat és önsegítő technikákat.

Tartalom:
Az önismeret lényege, területei. Tudatosítani, hogy mit jelent a segítő szerep vállalása. A személyismeret fontossága a szociális pályakörben. Siker és – kudarckezelés. Konfliktuskezelési módok, stratégiák. Erőforrás térkép a konfliktuskezelés szempontjából. Konfliktusok kezelése a csoportban – ezek növekedését illetve csökkenését befolyásoló tényezők. Munkahelyi stressz faktorok felmérése, összegyűjtése. Feldolgozás: Dr. Thomas H.Holmes és Dr. Richard H.Pahe által összeállított Élethelyzet változás - stressz vizsgálati kérdőív alapján. Személyes érzékenység a stresszre.  Stressz-érzékenység kérdőív kitöltése és feldolgozása. Stressz, fásultság, kiégés a szociális pályakörben. Kiégésre figyelmeztető jelek, tünetek és felismerésük. Megküzdési stratégiák a kiégés és a stressz ellen. Belső energiaforrásaink. 10 lépés a stressz ellen. 

Módszer: 
    Elméleti elemekhez kapcsolódó tapasztalati tanulás egyéni kiscsoportos és csoportos feladatok megoldásán keresztül
    szociális készségfejlesztő gyakorlatok tréningfolyamatba ágyazva
    játékos gyakorlatok teremben és szabadban,
    egyéni és kiscsoportos feladatmegoldások
    csoportszintű célzott előadások
    segédletek, hang-outok a szükséges mértékű elemzésekhez, információadáshoz.
A tréningeken intenzív, hatékony, közvetlenül a készségek fejlesztésére irányuló tapasztalati tanulás zajlik. Egyik kiemelt eljárása a videós visszacsatoláson alapuló készségfejlesztés.

Idő: 30 óra, ütemezés: 10 óra/nap, várható időpont: megállapodás szerint

Résztvevők száma: 5 - 20 fő

Helyszín: megállapodás szerint

Szolgáltatások:
-    Képzési szükséglet felmérése megrendelők részére
Miután a megrendelő kiválasztotta cégünket, felmérésre, pontosításra kerülnek képzési szükségletei, igényei. Ezt követően kerülhet sor a szerződéskötésre.
-    Előzetes tudásmérés – képzési szükséglet felmérés résztvevők részére
Módja felmérőlap Résztvevő általi kitöltése. Előzetes tudásmérés a 2013. évi LXXVII. törvény 11. § (1) g. pontja szerint, a képző a képzésre vonatkozó támogatási szerződés kötelező előírásai alapján, egyébként a Résztvevő kérésére biztosítja. Ennek során, a felmérő lapon lévő teszt kitöltésekor elért 100 %-s teljesítés esetén Résztvevő dönthet, hogy a képzésen nem vesz részt. A szolgáltatások díja 0 Ft, nem módosítják a képzés óraszámát.

A programba való bekapcsolódás feltétele: nincs

Elérhetőségeink

Dr. Kántor Csaba Áron
Mobil tel.: 30 / 239 – 0034
E-mail: drkantor@hu.inter.net, kantorcsabaaron@t-online.hu

Nyíregyházi iroda

4400 Nyíregyháza
Mártírok tere 9.
Tel./fax: 42 / 410 - 815

Kisvárdai iroda

4600 Kisvárda
Vár út 15.
Tel./fax: 45 / 415 - 440