Hatékony együttműködés megalapozása a team munkában
Képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000601/2014/D006

Hatékony együttműködés megalapozása a team munkábanA képzés célja:
Az együttműködés készségeinek fejlesztése, azonos és különböző szakterületen dolgozók munkájának javítása érdekében.

Megszerezhető kompetenciák: A képzést sikeresen befejező megismeri, elsajátítja az építő jellegű visszajelzések módszereit, az együttműködő magatartás kialakításának készségét. Megtanulja az egyéni és csoportérdekek összehangolását és a vélemény kinyilvánítás módszereit. Képes lesz értékelő, fejlesztő beszélgetésekben részt venni. Tudja alkalmazni a bizalomlétrehozás és a csoportos döntéshozatal technikáit. Elsajátítja a team munka hatékonyságának javítását elősegítő módszereket. Képes lesz az eredményes problémamegoldó vitában való részvételre.

Tartalom:
A team fogalma, működése, a csoportfejlődés folyamata. BELBIN-féle kérdőív a team szerepekről - kitöltése – feldolgozása. Csoporttagok viselkedéstípusainak vizsgálata és mindennapi használata. A csoportszerepek megtapasztalása, verseny és együttműködés. Verseny és együttműködés dimenziói. Együttműködési és versenyhelyzetek felismerése és megtapasztalása strukturált gyakorlatokon keresztül. Kommunikáció a teamen belül. Hatékony kommunikáció (NLP), munkatársak motiválása a csapaton belül, bevonás-kirekesztés. Az egyéni különbözőség, mint a hatékonyságnövelés eszköze. Cél – és feladatorientált irányítás. Csoportirányítás dimenziói. Team munka hatékonysága, döntéshozatal. Személyes és csoport profilok. A teamen belüli problémák, konfliktusok kezelésének módjai. A tanult ismeretek felhasználásával akcióterv készítése.

Módszerek:
    szociális készségfejlesztő gyakorlatok tréningfolyamatba ágyazva
    játékos együttműködést segítő gyakorlatok teremben és szabadban,
    egyéni és kiscsoportos feladatmegoldások
    konfliktushelyzetek viselkedési elemzése
    csoportszintű célzott előadások
    segédletek, hang-outok a szükséges mértékű elemzésekhez, információadáshoz.
A tréningen intenzív, hatékony, közvetlenül a készségek fejlesztésére irányuló tapasztalati tanulás zajlik. Egyik kiemelt eljárása a videós visszacsatoláson alapuló készségfejlesztés.

Idő: 30 óra, ütemezés: 10 óra/nap, várható időpont: megállapodás szerint

Résztvevők száma: 5 - 20 fő

Helyszín: megállapodás szerint

Szolgáltatások:
-    Képzési szükséglet felmérése megrendelők részére
Miután a megrendelő kiválasztotta cégünket, felmérésre, pontosításra kerülnek képzési szükségletei, igényei. Ezt követően kerülhet sor a szerződéskötésre.
-    Előzetes tudásmérés – képzési szükséglet felmérés résztvevők részére
Módja felmérőlap Résztvevő általi kitöltése. Előzetes tudásmérés a 2013. évi LXXVII. törvény 11. § (1) g. pontja szerint, a képző a képzésre vonatkozó támogatási szerződés kötelező előírásai alapján, egyébként a Résztvevő kérésére biztosítja. Ennek során, a felmérő lapon lévő teszt kitöltésekor elért 100 %-s teljesítés esetén Résztvevő felmentést kap a képzés alól. A szolgáltatások díja 0 Ft, nem módosítják a képzés óraszámát.

A programba való bekapcsolódás feltétele: nincs


Elérhetőségeink

Dr. Kántor Csaba Áron
Mobil tel.: 30 / 239 – 0034
E-mail: drkantor@hu.inter.net, kantorcsabaaron@t-online.hu

Nyíregyházi iroda

4400 Nyíregyháza
Mártírok tere 9.
Tel./fax: 42 / 410 - 815

Kisvárdai iroda

4600 Kisvárda
Vár út 15.
Tel./fax: 45 / 415 - 440