A segítők személyiségének fejlesztése
Képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000601/2014/D008

A segítők személyiségének fejlesztéseA képzés célja:
A résztvevő segítők önismereti, kommunikációs, konfliktuskezelési, probléma megoldó kompetenciájának fejlesztése. 

Megszerezhető kompetenciák: Önismeret, én-hatékonyság és a személyiségjellemzők megismerésének készségei. Hatékony munkavégzéshez szükséges kommunikációs készségek, mások verbális és nonverbális formában kifejeződő attitűdjeinek felismerése, és megértésének képessége. Konfliktushelyzetbe kerülés esetén a felmerült problémák tárgyilagos megoldásának képessége.  A klienssel való sikeresebb együttműködést elősegítő viselkedési formák ismerete, kapcsolatteremtő képességek, hatékony probléma megoldási készségek

Tartalom:
Az önismeret lényege, területei. Önbecsülés és alkalmazkodás, általában és a szociális területen. Személyiségprofil. Fogalmak tisztázása az önismerethez. Megismerés lehetőségei, tudatos és tudattalan technikái. A kommunikáció négy aspektusa, területei, stratégiája, taktikája. A kommunikáció formái. Hatékony kommunikáció elemei. Visszajelzés, mint a kommunikációs hatékonyság egyik alapvető eleme. Interperszonális kommunikáció, testbeszéd. A segítő személyiségének tartalékai, fejleszthetősége, az egyéni fejlődés stratégiája a paradigmákon keresztül. A tettek megváltoztatása, tudatosítása. A segítő egyéniségének szerepe a változások sikerre vitelében. Válság és változtatási igény közötti különbségek. Konfliktuskezelési módok, stratégiák. Konfliktusok és játszmák. Személyközi és szervezeti konfliktusok összefüggései. Munkatársi együttműködés erősítése a kommunikáció eszközeivel. Önérvényesítő (asszertív) magatartásformák. Probléma megoldási modellek.

Módszer:
    Elméleti elemekhez kapcsolódó tapasztalati tanulás egyéni kiscsoportos és csoportos feladatok megoldásán keresztül
    szociális készségfejlesztő gyakorlatok tréningfolyamatba ágyazva
    játékos gyakorlatok teremben és szabadban,
    egyéni és kiscsoportos feladatmegoldások
    csoportszintű célzott előadások
    segédletek, hang-outok a szükséges mértékű elemzésekhez, információadáshoz.
A tréningeken intenzív, hatékony, közvetlenül a készségek fejlesztésére irányuló tapasztalati tanulás zajlik. Egyik kiemelt eljárása a videós visszacsatoláson alapuló készségfejlesztés.

Idő: 30 óra, ütemezés: 10 óra/nap, várható időpont: megállapodás szerint

Résztvevők száma: 5 - 20 fő

Helyszín: megállapodás szerint

Szolgáltatások:
-    Képzési szükséglet felmérése megrendelők részére
Miután a megrendelő kiválasztotta cégünket, felmérésre, pontosításra kerülnek képzési szükségletei, igényei. Ezt követően kerülhet sor a szerződéskötésre.
-    Előzetes tudásmérés – képzési szükséglet felmérés résztvevők részére
Módja felmérőlap Résztvevő általi kitöltése. Előzetes tudásmérés a 2013. évi LXXVII. törvény 11. § (1) g. pontja szerint, a képző a képzésre vonatkozó támogatási szerződés kötelező előírásai alapján, egyébként a Résztvevő kérésére biztosítja. Ennek során, a felmérő lapon lévő teszt kitöltésekor elért 100 %-s teljesítés esetén Résztvevő dönthet, hogy a képzésen nem vesz részt. A szolgáltatások díja 0 Ft, nem módosítják a képzés óraszámát.

A programba való bekapcsolódás feltétele: nincs


Elérhetőségeink

Dr. Kántor Csaba Áron
Mobil tel.: 30 / 239 – 0034
E-mail: drkantor@hu.inter.net, kantorcsabaaron@t-online.hu

Nyíregyházi iroda

4400 Nyíregyháza
Mártírok tere 9.
Tel./fax: 42 / 410 - 815

Kisvárdai iroda

4600 Kisvárda
Vár út 15.
Tel./fax: 45 / 415 - 440