Munkaerő piaci felkészítő tréning
Képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000601/2014/D012

Munkaerő piaci felkészítő tréningA képzés célja:
A résztvevő önismereti és álláskeresési tudásának gyarapítása, az elhelyezkedéshez szükséges készségek és viselkedésminták fejlesztése, gyakorlása, öneladási technikák alkalmazása.

Megszerezhető kompetenciák: A részt vevő önállóan képes lesz meghatározni az önismeret elemeit a pályaépítésben, ill. az életpálya szerepeit. Elsajátítja a munkakeresés okozta kudarcélmények értékelését, hasznosítását, nyitottá válik a változásra. Képes lesz a munkaerő piaci információforrások használatára. Képes lesz betöltetlen álláshelyek felkutatására, kapcsolatfelvételre. Megtanulja az önéletrajz típusainak tartalmi formai követelményeit, és gyakorlati alkalmazását, motivációs levél írását. Megismeri a felvételi interjú szabályait és megtanulja gyakorlati használatát. Álláskeresési akciótervet tud készíteni.

Tartalom:
Résztvevők önismerete, erősségei, fejlesztést igénylő képességei, vágyai, célkitűzései. Kudarcok feldolgozása, értékelése, változások elfogadása, probléma megoldó attitűd kialakítása. Elhelyezkedést akadályozó tényezők. A munkaerőpiac szereplői. Álláskeresési technikák. A munkaerő piac keresleti, felvételi elvárásai. Önéletrajz, motivációs levél az álláskeresésben. Felkészülés az állásinterjúra. Szerepjátékok a felvételi beszélgetéseken. Önbizalom növelése, önfejlesztő technikák. Álláskeresési akcióterv készítése.

Módszerek:
    szociális készségfejlesztő gyakorlatok tréningfolyamatba ágyazva
    játékos együttműködést segítő gyakorlatok teremben és szabadban,
    egyéni és kiscsoportos feladatmegoldások
    konfliktushelyzetek viselkedési elemzése
    csoportszintű célzott előadások
    segédletek, hang-outok a szükséges mértékű elemzésekhez, információadáshoz.
A tréningen intenzív, hatékony, közvetlenül a készségek fejlesztésére irányuló tapasztalati tanulás zajlik. Egyik kiemelt eljárása a videós visszacsatoláson alapuló készségfejlesztés.

Idő: 30 óra, ütemezés: 10 óra/nap, várható időpont: megállapodás szerint

Résztvevők száma: 5 - 20 fő

Helyszín: megállapodás szerint

Szolgáltatások:
-    Képzési szükséglet felmérése megrendelők részére
Miután a megrendelő kiválasztotta cégünket, felmérésre, pontosításra kerülnek képzési szükségletei, igényei. Ezt követően kerülhet sor a szerződéskötésre.
-    Előzetes tudásmérés – képzési szükséglet felmérés résztvevők részére
Módja felmérőlap Résztvevő általi kitöltése. Előzetes tudásmérés a 2013. évi LXXVII. törvény 11. § (1) g. pontja szerint, a képző a képzésre vonatkozó támogatási szerződés kötelező előírásai alapján, egyébként a Résztvevő kérésére biztosítja. Ennek során, a felmérő lapon lévő teszt kitöltésekor elért 100 %-s teljesítés esetén Résztvevő felmentést kap a képzés alól. A szolgáltatások díja 0 Ft, nem módosítják a képzés óraszámát.

A programba való bekapcsolódás feltétele: nincs

Elérhetőségeink

Dr. Kántor Csaba Áron
Mobil tel.: 30 / 239 – 0034
E-mail: drkantor@hu.inter.net, kantorcsabaaron@t-online.hu

Nyíregyházi iroda

4400 Nyíregyháza
Mártírok tere 9.
Tel./fax: 42 / 410 - 815

Kisvárdai iroda

4600 Kisvárda
Vár út 15.
Tel./fax: 45 / 415 - 440