Képzési kínálatunk
A képzések tartalmának meghatározásakor cégünk arra törekszik, hogy a kis - és középvállalatok igényeihez alkalmazkodva, hozzájáruljon piac – és versenyképességük javításához, működésük hatékonyságának növeléséhez.

Non-profit területen, a tréningek elősegítik a civil szervezetek eredményességét. Cél, hogy fejlődjön az intézmények, szervezetek tevékenysége, vezetésének hatékonysága, javuljon a részt vevők mentális egészsége.

A képzési programok az alábbi készségek elsajátítását célozzák:

 • Értékesítés hatékonyságának növelése. A részt vevő felismeri saját és mások értékesítési stílusát. Ismeretet szerez a korszerű értékesítési technikákról, megtanulja azok hatékony alkalmazását. Képes lesz a problémamegoldásra és konfliktuskezelésre vevő és eladó között. Eligazodik az ügyfél elégedettség, szükséglet felmérés és vevő típusok területén.
 • Együttműködési, csapatépítő kompetenciák. A képzést sikeresen befejező elsajátítja az együttműködő magatartás kialakításának készségét. Megtanulja az egyéni és csoportérdekek összehangolását és a vélemény kinyilvánítás módszereit. Képes lesz értékelő, fejlesztő beszélgetésekben részt venni. Tudja alkalmazni a csoportos döntéshozatal technikáit.
 • Vezetői hatékonyság javítása. A résztvevő megismeri a vezetői stílusok, vezetői és csoport szerepek, motiváció, csoport teljesítmény, konfliktuskezelés, érzelmi intelligencia területeit. Képes lesz az egyéni hatékonyság növelésének módszereit alkalmazni. Megismeri a kiégésre utaló jeleket, és alkalmazni tudja a stressz kezelési technikákat.
 • Személyiség - és szociális készségek. A résztvevők önismerete, konfliktuskezelő, problémamegoldó képessége fejlődik, nő empátiájuk, javul kapcsolatteremtési készségük, nyitottabb és problémaérzékenyebb kommunikáció alakul ki. A sikerorientált magatartás kialakulásával fokozódik teljesítményük.
 • Változás menedzsment. A részt vevőben nyitottság alakul ki az alternatívák feltárására. Kezdeményezővé válik. Képes lesz a változás menedzselés eszköztárának alkalmazására. Megtanulja a módszeres problémamegoldást. Munkaterületén alkalmazza a szervezeti tanulás - és változtatás módszereit.
 • Kreativitást, innovációt fejlesztő kompetenciák. A képzést befejező képes lesz a kreatív gondolkodás technikai eszköztárának alkalmazására. Megtanulja használni az innovációt. Elsajátítja az egyéni és csoportos kreativitás technikákat. Képes lesz a meglévő dolgok újszerű összekapcsolására és újfajta megoldásokra.
 • Pályaorientáció, karrierépítés. A részt vevő tudatosítja saját személyiségét. Megtanulja, ehhez kapcsolni a reális képzési vagy elhelyezkedési irányokat. Képes lesz önállóan mérlegelni és döntést hozni. Elsajátítja a pályaorientáció és karrierépítés okozta problémák kezelésének képességét, az önmenedzselést.
 • Felkészülés a munkaerő piacra. A részt vevő meg tudja határozni az önismeret elemeit a pályaépítésben. Nyitottá válik a változásra. Képes lesz a munkaerő piaci információforrások használatára, kapcsolatfelvételre. Megtanulja az önéletrajz típusait. Megismeri a felvételi interjú szabályait. Álláskeresési tervet tud készíteni.


A szociális területen dolgozók figyelmébe ajánlott kompetenciák:

 • A segítők személyiségének fejlesztése. A segítők önismereti, kommunikációs, konfliktuskezelési, probléma megoldó kompetenciájának fejlesztése.
 • A segítők kiégésének megelőzése, stressz kezelés. A résztvevők értékeit feltárva, stressz kezelő készségek elsajátításával, járul hozzá mentális egészségük megőrzéséhez.
 • Hatékony együttműködés megalapozása a team munkában. Az együttműködés készségeinek fejlesztése, azonos és a különböző szakterületen dolgozók munkájának javítása érdekében.
 • Vezetői hatékonyság javítása az integrált intézményekben. Vezetői, menedzseri kompetenciák elsajátítása, az integrált intézmények szervezésének, működtetésének fejlesztése érdekében.

Elérhetőségeink

Dr. Kántor Csaba Áron
Mobil tel.: 30 / 239 – 0034
E-mail: drkantor@hu.inter.net, kantorcsabaaron@t-online.hu

Nyíregyházi iroda

4400 Nyíregyháza
Mártírok tere 9.
Tel./fax: 42 / 410 - 815

Kisvárdai iroda

4600 Kisvárda
Vár út 15.
Tel./fax: 45 / 415 - 440