Pályaorientációs és karrierépítési tréning
Képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000601/2014/D011

Pályaorientációs és karrierépítési tréningA képzés célja:
A résztvevő pályadöntésének megalapozása, életpálya építésre való felkészítése. A karrierépítéshez szükséges kulcskompetenciák fejlesztése.

Megszerezhető kompetenciák: A részt vevő tudatosítja saját tulajdonságait, értékeit, képességeit és megtanulja ezekhez kapcsolni a reális képzési vagy elhelyezkedési irányokat. Képes lesz önállóan mérlegelni és relatíve helyes döntést hozni. Elsajátítja a pályaorientáció és karrierépítés okozta problémák, - kudarcélmények kezelésének, hasznosításának képességét. Megtanulja a pályaismeret tudásanyagát és annak alkalmazását. Tud majd egyéni pályatervet készíteni. Képes lesz önmenedzselésre.

Tartalom:
Résztvevők önismerete (tulajdonságai, értékei, képességei, vágyai), ezek összefüggése a kívánt munkakörrel. Korlátozó tényezők a pályaorientációban, pályaépítésben. Kudarcok feldolgozása, probléma megoldó attitűd kialakítása. Pozitív gondolkodás. Döntéshozatal gyakorlása. Pályaismeret elmélete, gyakorlata. Pályaelképzelések és munkaerő piaci ismeretek kapcsolata.  Pályatervkészítés, önmenedzselés a gyakorlatban.

Módszerek:
    szociális készségfejlesztő gyakorlatok tréningfolyamatba ágyazva
    játékos együttműködést segítő gyakorlatok teremben és szabadban,
    egyéni és kiscsoportos feladatmegoldások
    konfliktushelyzetek viselkedési elemzése
    csoportszintű célzott előadások
    segédletek, hang-outok a szükséges mértékű elemzésekhez, információadáshoz.
A tréningen intenzív, hatékony, közvetlenül a készségek fejlesztésére irányuló tapasztalati tanulás zajlik. Egyik kiemelt eljárás a videós visszacsatoláson alapuló készségfejlesztés.

Idő: 20 óra, ütemezés: 10 óra/nap, várható időpont: megállapodás szerint

Résztvevők száma: 5 - 20 fő

Helyszín: megállapodás szerint

Szolgáltatások:
-    Képzési szükséglet felmérése megrendelők részére
Miután a megrendelő kiválasztotta cégünket, felmérésre, pontosításra kerülnek képzési szükségletei, igényei. Ezt követően kerülhet sor a szerződéskötésre.
-    Előzetes tudásmérés – képzési szükséglet felmérés résztvevők részére
Módja felmérőlap Résztvevő általi kitöltése. Előzetes tudásmérés a 2013. évi LXXVII. törvény 11. § (1) g. pontja szerint, a képző a képzésre vonatkozó támogatási szerződés kötelező előírásai alapján, egyébként a Résztvevő kérésére biztosítja. Ennek során, a felmérő lapon lévő teszt kitöltésekor elért 100 %-s teljesítés esetén Résztvevő felmentést kap a képzés alól. A szolgáltatások díja 0 Ft, nem módosítják a képzés óraszámát.

A programba való bekapcsolódás feltétele: nincsElérhetőségeink

Dr. Kántor Csaba Áron
Mobil tel.: 30 / 239 – 0034
E-mail: drkantor@hu.inter.net, kantorcsabaaron@t-online.hu

Nyíregyházi iroda

4400 Nyíregyháza
Mártírok tere 9.
Tel./fax: 42 / 410 - 815

Kisvárdai iroda

4600 Kisvárda
Vár út 15.
Tel./fax: 45 / 415 - 440