Személyiség fejlesztés, szociális alapkészség tréning
Képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000601/2014/D002

Személyiség fejlesztés, szociális alapkészség tréningA képzés célja:

A képzésen bárki részt vehet, kiemelt célcsoport nincs.
Cél, hogy fejlődjön a képzésen részt vevő önismerete. Szerezze meg a legkorszerűbb kommunikációval, konfliktuskezeléssel, problémamegoldással kapcsolatos ismereteket. Ezeket tudja alkalmazni tevékenysége során, személyes hatékonyságának javítása, a sikerorientált magatartás kialakítása érdekében, és a viselkedési kultúra területén. Aktív részvétel által a képzés tartalmát integrálja személyiségébe, sajátítsa el a hatékony személyközi viselkedésformákat.

Megszerezhető kompetenciák: A részt vevő elsajátítja az önismeret, én-hatékonyság és személyiségjellemzők megismerésének készségeit és gyakorlati alkalmazását. Új kommunikációs ismereteket szerez és megtanulja ezek alkalmazását. Felismeri és megérti mások verbális és nonverbális formában kifejeződő attitűdjeit. Konfliktuskezelési tudásra tesz szert és képes lesz alkalmazni a mindennapokban. Együttműködést elősegítő viselkedési formákat tanul meg. Kapcsolatteremtéssel, probléma megoldással kapcsolatos képességekre tesz szert, és tanulja meg ezek használatát.

Tartalom:
Önismeret, emberismeret fejlesztése. Személyiségprofil. A kommunikáció négy aspektusa, területei, stratégiája, taktikája. A kommunikáció formái. Hatékony kommunikáció elemei. Visszajelzés, interperszonális kommunikáció, testbeszéd. A személyiség tartalékai, fejleszthetősége, az egyéni fejlődés stratégiája a paradigmákon keresztül. A tettek megváltoztatása, tudatosítása. A részt vevő egyéniségének szerepe a változások sikerre vitelében. Válság és változtatási igény közötti különbségek. Konfliktuskezelési módok, stratégiák. Konfliktusok és játszmák. Asszertivitás. Probléma megoldási modellek.

Módszerek:
    szociális készségfejlesztő gyakorlatok tréningfolyamatba ágyazva
    játékos együttműködést segítő gyakorlatok teremben és szabadban,
    egyéni és kiscsoportos feladatmegoldások
    konfliktushelyzetek viselkedési elemzése
    csoportszintű célzott előadások
    segédletek, hang-outok a szükséges mértékű elemzésekhez, információadáshoz.
A tréningen intenzív, hatékony, közvetlenül a készségek fejlesztésére irányuló tapasztalati tanulás zajlik. Egyik kiemelt eljárása a videós visszacsatoláson alapuló készségfejlesztés.

Idő: 30 óra, ütemezés: 10 óra/nap, várható időpont: megállapodás szerint

Résztvevők száma: 5 - 20 fő

Helyszín: megállapodás szerint

Szolgáltatások:
-    Képzési szükséglet felmérése megrendelők részére
Miután a megrendelő kiválasztotta cégünket, felmérésre, pontosításra kerülnek képzési szükségletei, igényei. Ezt követően kerülhet sor a szerződéskötésre.
-    Előzetes tudásmérés – képzési szükséglet felmérés résztvevők részére
Módja felmérőlap Résztvevő általi kitöltése. Előzetes tudásmérés a 2013. évi LXXVII. törvény 11. § (1) g. pontja szerint, a képző a képzésre vonatkozó támogatási szerződés kötelező előírásai alapján, egyébként a Résztvevő kérésére biztosítja. Ennek során, a felmérő lapon lévő teszt kitöltésekor elért 100 %-s teljesítés esetén Résztvevő dönthet, hogy a képzésen nem vesz részt. A szolgáltatások díja 0 Ft, nem módosítják a képzés óraszámát.

A programba való bekapcsolódás feltétele: nincs

Elérhetőségeink

Dr. Kántor Csaba Áron
Mobil tel.: 30 / 239 – 0034
E-mail: drkantor@hu.inter.net, kantorcsabaaron@t-online.hu

Nyíregyházi iroda

4400 Nyíregyháza
Mártírok tere 9.
Tel./fax: 42 / 410 - 815

Kisvárdai iroda

4600 Kisvárda
Vár út 15.
Tel./fax: 45 / 415 - 440