Csapatépítés tréning
Képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000601/2014/D001

Csapatépítés tréningA képzés célja:
A képzésen bárki részt vehet, aki többnyire csapatmunkában vesz részt, vagy gyakran kerül kontaktusba más emberekkel. Olyan helyzetben van, ahol állandóan kommunikál, számos alkalommal adódik konfliktus, nem várt probléma az együttműködés során. Kollégáival, társaival hatékonyan kell együttműködni.
A képzés során szerzett készségekkel, tudásával járuljon hozzá a csapatmunka hatékonyságának javításához. Tanulja meg az egyéni és csoportérdekek összehangolását. Aktív részvétel által a képzés tartalmát integrálja személyiségébe, sajátítsa el a hatékony személyközi viselkedésformákat.
A tréning nem ágazat-specifikus.

Megszerezhető kompetenciák: A képzést sikeresen befejező megismeri, elsajátítja az építő jellegű visszajelzések módszereit, az együttműködő magatartás kialakításának készségét. Megtanulja az egyéni és csoportérdekek összehangolását és a vélemény kinyilvánítás módszereit. Képes lesz értékelő, fejlesztő beszélgetésekben részt venni. Tudja alkalmazni a bizalomlétrehozás és a csoportos döntéshozatal technikáit. Elsajátítja a team munka hatékonyságának javítását elősegítő módszereket. Képes lesz az eredményes problémamegoldó vitában való részvételre.

Tartalom:
Önismeret, emberismeret fejlesztése. Együttműködés és versengés a csoporton belül. Együttműködés nehézségének megtapasztalása. Motiváció a csoportban. Csoportszerepek.  Kommunikációs folyamat, konfliktus-kezelési módok a csoportban. Egymással szembeni elvárások tisztázása. Team hatékony működése.

Módszerek:
   szociális készségfejlesztő gyakorlatok tréningfolyamatba ágyazva
   játékos együttműködést segítő gyakorlatok teremben és szabadban,
   egyéni és kiscsoportos feladatmegoldások
   konfliktushelyzetek viselkedési elemzése
   csoportszintű célzott előadások
   segédletek, hang-outok a szükséges mértékű elemzésekhez, információadáshoz.
A tréningen intenzív, hatékony, közvetlenül a készségek fejlesztésére irányuló tapasztalati tanulás zajlik. Egyik kiemelt eljárása a videós visszacsatoláson alapuló készségfejlesztés.

Idő: 30 óra, ütemezés: 10 óra/nap, várható időpont: megállapodás szerint

Résztvevők száma: 5 - 20 fő

Helyszín: megállapodás szerint

Szolgáltatások:
-    Képzési szükséglet felmérése megrendelők részére
Miután a megrendelő kiválasztotta cégünket, felmérésre, pontosításra kerülnek képzési szükségletei, igényei. Ezt követően kerülhet sor a szerződéskötésre.
-    Előzetes tudásmérés – képzési szükséglet felmérés résztvevők részére
Módja felmérőlap Résztvevő általi kitöltése. Előzetes tudásmérés a 2013. évi LXXVII. törvény 11. § (1) g. pontja szerint, a képző a képzésre vonatkozó támogatási szerződés kötelező előírásai alapján, egyébként a Résztvevő kérésére biztosítja. Ennek során, a felmérő lapon lévő teszt kitöltésekor elért 100 %-s teljesítés esetén Résztvevő felmentést kap a képzés alól. A szolgáltatások díja 0 Ft, nem módosítják a képzés óraszámát.

A programba való bekapcsolódás feltétele: nincs

Elérhetőségeink

Dr. Kántor Csaba Áron
Mobil tel.: 30 / 239 – 0034
E-mail: drkantor@hu.inter.net, kantorcsabaaron@t-online.hu

Nyíregyházi iroda

4400 Nyíregyháza
Mártírok tere 9.
Tel./fax: 42 / 410 - 815

Kisvárdai iroda

4600 Kisvárda
Vár út 15.
Tel./fax: 45 / 415 - 440