Vezetői hatékonyság tréning
Képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000601/2014/D003

Vezetői hatékonyság tréningA képzés célja: A képzésen bárki részt vehet, aki vezetői pozícióban van, vagy ilyen helyzetbe kerülhet. A tréning nem ágazat- specifikus.
A résztvevők olyan elméleti és gyakorlati, pszichikus ismereteket szereznek, amelyek segítenek a vezetői működés sikeresebbé tételében. Törekszünk olyan szemlélet kialakítására, melynek fontos része az egymástól tanulás lehetőségének megteremtése. Ezt szolgálja a szakterületi speciális helyzetek, problémás esetek feldolgozása, közös megoldások kialakítása, jó gyakorlatok bemutatása.
Aktív részvétel által a vezetőnek lehetősége van, hogy a képzés tartalmát integrálja személyiségébe, elsajátítsa a hatékony személyközi viselkedésformákat.

Megszerezhető kompetenciák: A képzést sikeresen teljesítő képes lesz a szervezet munkájának eredményessége érdekében, a tanult vezetői ismereteket használni. A résztvevő megismeri a vezetői stílusok (helyzettől függő vezetés), vezetői és csoport szerepek, motiváció, csoport teljesítmény, konfliktuskezelés és érzelmi intelligencia területeit, saját pozíciójára vonatkoztatva. Képes lesz az egyéni hatékonyság növelésének módszereit vezetői munkájában alkalmazni. Megismeri a stressz faktorokat, kiégésre utaló jeleket, és készségszinten alkalmazni tudja a stressz kezelési technikákat. A résztvevő képes lesz segíteni beosztottjai szakmai személyiség fejlődését.

Tartalom:
Önismeret, emberismeret fejlesztése. Csoportműködési ismeretek. Mások aktív meghallgatása. Az üzleti kommunikáció alapjai. Önmagunk kreativitásának megismerése. Szerepkonfliktusok. Vezetői stílusok, vezető szerepe a csoportban, a befolyásolás képessége. A fejlesztő vezető modellje. A vezetés eszközrendszere, motiválás, visszacsatolás, döntések. Stressz kezelő technikák.

Módszerek:
    szociális készségfejlesztő gyakorlatok tréningfolyamatba ágyazva
    játékos együttműködést segítő gyakorlatok teremben és szabadban,
    egyéni és kiscsoportos feladatmegoldások
    konfliktushelyzetek viselkedési elemzése
    csoportszintű célzott előadások
    segédletek, hang-outok a szükséges mértékű elemzésekhez, információadáshoz.
A tréningen intenzív, hatékony, közvetlenül a készségek fejlesztésére irányuló tapasztalati tanulás zajlik. Egyik kiemelt eljárása a videós visszacsatoláson alapuló készségfejlesztés.

Idő: 30 óra, ütemezés: 10 óra/nap, várható időpont: megállapodás szerint

Résztvevők száma: 5 - 20 fő

Helyszín: megállapodás szerint

Szolgáltatások:
-    Képzési szükséglet felmérése megrendelők részére
Miután a megrendelő kiválasztotta cégünket, felmérésre, pontosításra kerülnek képzési szükségletei, igényei. Ezt követően kerülhet sor a szerződéskötésre.
-    Előzetes tudásmérés – képzési szükséglet felmérés résztvevők részére
Módja felmérőlap Résztvevő általi kitöltése. Előzetes tudásmérés a 2013. évi LXXVII. törvény 11. § (1) g. pontja szerint, a képző a képzésre vonatkozó támogatási szerződés kötelező előírásai alapján, egyébként a Résztvevő kérésére biztosítja. Ennek során, a felmérő lapon lévő teszt kitöltésekor elért 100 %-s teljesítés esetén Résztvevő dönthet, hogy a képzésen nem vesz részt. A szolgáltatások díja 0 Ft, nem módosítják a képzés óraszámát.

A programba való bekapcsolódás feltétele: Bármilyen szintű vezetői pozíció, vagy lehetőség vezetési helyzetben való részvételre

Elérhetőségeink

Dr. Kántor Csaba Áron
Mobil tel.: 30 / 239 – 0034
E-mail: drkantor@hu.inter.net, kantorcsabaaron@t-online.hu

Nyíregyházi iroda

4400 Nyíregyháza
Mártírok tere 9.
Tel./fax: 42 / 410 - 815

Kisvárdai iroda

4600 Kisvárda
Vár út 15.
Tel./fax: 45 / 415 - 440