Kreativitást, innovációt fejlesztő tréning
Képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000601/2014/D010

Kreativitást, innovációt fejlesztő tréningA képzés célja:
Megismertetni a kreativitás és innováció elméletét, technikáit, melyek segítenek a részt vevő személyiségének, vagy/és munkájának fejlesztésében. A tudatos innovációt támogató módszerek megismertetése, begyakorlása.

Megszerezhető kompetenciák: A részt vevő megismeri a jobb és bal agyfélteke működését, az innováció, kreativitás, problémamegoldás fogalmait. Képes lesz a kreatív gondolkodás technikai eszköztárának alkalmazására. Képes lesz a munkatársi kommunikációban rejlő kreatív lehetőségek kibontására. Megtanulja munkaterületén felismerni az innováció gyakorlati alkalmazását. Elsajátítja a mindennapi kreativitás fejlesztését, az egyéni és csoportos kreativitás technikákat. Képes lesz a meglévő dolgokat újszerűen összekapcsolni és ennek nyomán újfajta megoldásokat kezdeményezni. Megtanulja egy konkrét innovációs program levezénylését, akcióterv kidolgozását.  

Tartalom:
A jobb és bal agyfélteke működési mechanizmusa. Innováció, kreativitás, problémamegoldás fogalmainak tisztázása. A játékosság és kreativitás fejlesztése. A kreativitás, innováció gyakorlati használata. A kommunikációban rejlő kreatív lehetőségek. Felmérni a résztvevők egyéni kreativitás képességét. Kreativitás modell bemutatása, gyakorlása. Félelem a sikertől, félelem a kudarctól. Egyéni és csoportos alkotási technikák. Kreativitást, innovációt fejlesztő gyakorlatok, módszerek újfajta megoldások céljából. Egyéni akcióterv készítése.

Módszerek:
    szociális készségfejlesztő gyakorlatok tréningfolyamatba ágyazva
    játékos együttműködést segítő gyakorlatok teremben és szabadban,
    egyéni és kiscsoportos feladatmegoldások
    konfliktushelyzetek viselkedési elemzése
    csoportszintű célzott előadások
    segédletek, hang-outok a szükséges mértékű elemzésekhez, információadáshoz.
A tréningen intenzív, hatékony, közvetlenül a készségek fejlesztésére irányuló tapasztalati tanulás zajlik. Egyik kiemelt eljárása a videós visszacsatoláson alapuló készségfejlesztés.

Idő: 30 óra, ütemezés: 10 óra/nap, várható időpont: megállapodás szerint

Résztvevők száma: 5 - 20 fő

Helyszín: megállapodás szerint

Szolgáltatások:
-    Képzési szükséglet felmérése megrendelők részére
Miután a megrendelő kiválasztotta cégünket, felmérésre, pontosításra kerülnek képzési szükségletei, igényei. Ezt követően kerülhet sor a szerződéskötésre.
-    Előzetes tudásmérés – képzési szükséglet felmérés résztvevők részére
Módja felmérőlap Résztvevő általi kitöltése. Előzetes tudásmérés a 2013. évi LXXVII. törvény 11. § (1) g. pontja szerint, a képző a képzésre vonatkozó támogatási szerződés kötelező előírásai alapján, egyébként a Résztvevő kérésére biztosítja. Ennek során, a felmérő lapon lévő teszt kitöltésekor elért 100 %-s teljesítés esetén Résztvevő felmentést kap a képzés alól. A szolgáltatások díja 0 Ft, nem módosítják a képzés óraszámát.

A programba való bekapcsolódás feltétele: nincs

Elérhetőségeink

Dr. Kántor Csaba Áron
Mobil tel.: 30 / 239 – 0034
E-mail: drkantor@hu.inter.net, kantorcsabaaron@t-online.hu

Nyíregyházi iroda

4400 Nyíregyháza
Mártírok tere 9.
Tel./fax: 42 / 410 - 815

Kisvárdai iroda

4600 Kisvárda
Vár út 15.
Tel./fax: 45 / 415 - 440