Minőségpolitikánk
Nyilvántartásba vételi szám: E-000601/2014
Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL-1050


1. A minőségpolitika háttere

A DR KÁNTOR 97’ BT. 2000 óta van jelen a hazai tréningpiacon, meghatározóan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Alkalmanként Budapesten is megjelent a cég. 2007-ben tevékenységét kiterjesztette az Észak Dunántúlra és a Dél Alföldre is.
A vállalkozás képzési üzletága dinamikusan fejlődött. Míg 2000-ben csupán 20 főnek tartott képzést, 2007-ben ez a szám meghaladta a 400 – t. Jelentős szakmai tudást birtokló, országos hírű trénerekkel dolgozik együtt. Piacát, a megrendelői kört kis – és középvállalkozások, non profit szervezetek képezik. Mindkét szegmens bővülő. A hallgatók köre a megrendelők alkalmazottaiból, tagjaiból áll, akiket a partnerek szerveznek rá a képzésekre.
Az elmúlt években mindent megtett a cég annak érdekében, hogy ügyfelei részére magas színvonalú szolgáltatást nyújtson.


2. A DR KÁNTOR 97’ BT. küldetése, összhangja a képzési célokkal

A DR KÁNTOR 97’ BT. küldetése, hogy a kis – és középvállalkozók versenyképességének javítását, non – profit szervezetek működésének hatékonyságát elősegítse, magas minőségi színvonalú humán erőforrás fejlesztési tevékenységével. Integrálja a legkorszerűbb képzési, fejlesztési módszereket és eszközöket annak érdekében, hogy segítse ügyfelei fejlődését. A képzési célok teljesítése által járuljanak hozzá a részt vevők munkaerő piaci alkalmazkodásához, az egész életen át tartó tanuláshoz.


3. A DR. KÁNTOR 97’ BT. jövőképe, elkötelezettsége a szakmai követelmények teljesítése mellett

A megrendelői kör fejlődik. A képzések iránti igény jobban tudatosodik. Az Európai Uniós tagság következtében is felértékelődik a korszerű tudás. Egyre tőkeerősebbek lesznek a partnerek, a képzéseket segítő állami támogatások, kedvezmények is gerjesztik a fizetőképes kereslet növekedését. Ez előre vetíti, hogy a következő években több képző cég fog foglalkozni tréning jellegű képzésekkel, ami a piaci verseny kiéleződéséhez vezet.
A Dr. Kántor 97 BT piaci erőssége a minőségirányítási rendszerre alapozott, magas színvonalú képzési szolgáltatás nyújtása, az ezt alátámasztó intézményi és program akkreditációk, melyek versenypozícióját erősítik. Több a humán erőforrás fejlesztését szolgáló állami támogatás, adókedvezmény létezik, melyek igénybe vétele kötődik az intézményi és program akkreditációkhoz, melyek a szakmai követelmények fő letéteményesei. Az intézményi akkreditáció ezért, a BT hosszú távú stratégiájának szerves része.


4. A minőségi működés alappillérei, elvei

Hiteles trénerek és tanácsadók, belső fejlődés

Valamennyi tréner, megfelelő végzettséggel, képesítéssel, többéves szakmai – az értékesítés területén vagy vezetőként, különböző ágazatokban megszerzett – tapasztalattal, gyakorlattal rendelkezik. A munkatársak, ezáltal nem csak az elmélet mesterei, hanem az életből vett példákkal, gyakorlati tanácsokkal is szolgálnak a fejlesztési programok résztvevőinek. A magasabb színvonalú minőségbiztosítás érdekében a BT alapvető értéke, hogy trénerei folyamatosan önképezzék magukat, növeljék szaktudásukat, a szakmai munka eredményességét. Ennek szellemében jelentős súlyt fektet munkatársai fejlesztésére, hogy naprakész szakmai és piaci tudás birtokában legyenek. Csak magas szinten felkészült és elkötelezett trénerek tehetik elégedetté a partnereket.
Mérhető fejlődés

A DR KÁNTOR 97’ BT. törekszik arra, hogy ügyfeleinek a fejlesztés csupán eszköz legyen, míg valódi célként magát a fejlődést definiálják. Ez a fejlődés az ismeretek, készségek és attitűd változásán keresztül az emberi teljesítményre irányul. Az emberek fejlődésének támogatása befektetés, és ezért fontos, hogy megtérülő eredményt hozzon a szervezet számára.
A DR KÁNTOR 97’ BT. mérhető fejlődést kínál. Eredmény, a tudásszint növekedése, a készségek fejlődése és a viselkedés pozitív irányú változása. Ezáltal érhető el, hogy a megfelelő célok kijelölésével, a változások hatására az egyéni és csapatteljesítmény, így a vállalati és civil szervezetek hatékonysága növekedjen. A DR KÁNTOR 97’ BT. szolgáltatására szánt összegek a vállalati forgalom és profit, a szervezeti hatékonyság növekedésében térülnek meg.
A DR KÁNTOR 97’ BT. módszertan

A cég valamennyi projekt első lépéseként felméri a megrendelők és azok alkalmazottainak, tagjainak,  - azaz a részt vevők - szükségleteit. Ennek alapján szerkeszti meg a képzés forgatókönyvét, „szabja testre” a tréninget.
A tréningeken előadások, személyre szabott és kiscsoportos konzultációk, adott szervezetre ill. tevékenységre vonatkoztatott gyakorlati feladatok megoldása, témakörhöz kapcsolódó filmek vetítése történik. Szükség szerint épületen belül, vagy szabadban végzett tréning gyakorlatok, játékok keretében zajlik a képzés. A résztvevők egyéni munka, páros – és kiscsoportos gyakorlatok folyamán sajátítják el a tananyagot.
Minden tréningprogramhoz kapcsolódóan tananyagot biztosít.
A projekteket minden esetben számonkérés, a hallgatók, megrendelők, oktatók részéről programértékelés, majd ennek alapján átfogó értékelő jelentés zárja. Az így nyert információk hozzájárulnak a hallgatók, megrendelők, oktatók felnőttképzéssel kapcsolatos igényeinek kielégítéséhez, a minőségirányítási rendszer, valamint a szakmai munka eredményességének folyamatos fejlesztéséhez.
Módszerek szinergiája: képzési szolgáltatás, tréning, tanácsadás

A DR KÁNTOR 97’ BT., szolgáltatóként az adott cél elérése vagy a meglévő probléma megoldása érdekében átfogó eszközrendszert alkalmaz. A partnerek igényeit képzési szükséglet, és előzetes tudásszint felmérés alapján pontosítja. A cégek, non-profit szervezetek emberi erőforrás fejlesztését az adott szervezetre és helyzetre specializált egyedi tanácsadói szolgáltatással segíti. A három pillérű eszközrendszer – képzési szolgáltatás, tréning, tanácsadás – szinergikus alkalmazása képes az egyéni és szervezeti gátak lebontására, a kívánt változások elérésére. Az eredményes fejlődést támogatják az ügyfél igényeire szabott mérési eljárások. A DR KÁNTOR 97’ BT. a partnerek céljaihoz illeszti a szükséges eszközöket és nem az eszközökhöz a célokat.


5. A DR KÁNTOR 97’ BT. szervezeti kultúrájának alappillérei, hitvallása és értékrendszere

A DR KÁNTOR 97’ BT. a személyi és szervezeti fejlesztések során a teljes emberre fókuszál, aki sikerekre, elismerésre és biztonságra vágyik. Ennek jegyében törekszik megbecsülni ügyfeleit, eszerint alakítja stratégiáját, formálja kommunikációját, szervezi képzéseit, és fejleszti saját szervezetét. Értékei: ügyfélközpontúság, hitelesség, megbízhatóság, megbecsülés, minőség, innováció.

A DR KÁNTOR 97’ BT. minőségpolitikáját a vezetés fogalmazza meg, az alvállalkozók, megrendelők, hallgatók vizsgálják felül az önértékelés keretében, a vezetés szükség esetén módosítja. A minőségpolitikában megfogalmazott jövőképet a minőségcélok pontos megfogalmazásával és kitűzésével kívánjuk elérni.

Elérhetőségeink

Dr. Kántor Csaba Áron
Mobil tel.: 30 / 239 – 0034
E-mail: drkantor@hu.inter.net, kantorcsabaaron@t-online.hu

Nyíregyházi iroda

4400 Nyíregyháza
Mártírok tere 9.
Tel./fax: 42 / 410 - 815

Kisvárdai iroda

4600 Kisvárda
Vár út 15.
Tel./fax: 45 / 415 - 440