Vezetői hatékonyság javítása az integrált intézményekben
Képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000601/2014/D005

Vezetői hatékonyság javítása az integrált intézményekbenA képzés célja:
Vezetői, menedzseri kompetenciák elsajátítása, az integrált intézmények szervezésének, működtetésének javítása érdekében.

Megszerezhető kompetenciák: A képzést sikeresen teljesítő képes lesz a szervezet munkájának eredményessége érdekében, a tanult vezetői ismereteket használni. A résztvevő megismeri a vezetői stílusok (helyzettől függő vezetés), vezetői szerepek, motiváció , csoport teljesítmény, konfliktuskezelés és érzelmi intelligencia  területeit, saját pozíciójára vonatkoztatva. Képes lesz az egyéni hatékonyság növelésének módszereit vezetői munkájában alkalmazni, adaptálni azokat a szociális intézményekben. Megismeri a stressz faktorokat, kiégésre utaló jeleket, és készségszinten alkalmazni tudja a stressz kezelési technikákat. A résztvevő képes lesz segíteni beosztottjai szakmai személyiség fejlődését.

Tartalom:
Vezetői szerep általában, és sajátosságai az integrált intézményekben. Küldetés, célkitűzés és tervezés. Önismereti kerék – Mások aktív meghallgatása. A vezetői lét meghatározói, az érdekek, értékek és normák mentén. Vezetők konfliktusai. Hatalom üzenete és forrásai. Érzelmi intelligencia, mint az eredményes vezetés alapja.  Vezetési stílus és hatásai a szervezetre. Helyzetfüggő vezetési stílus modellje és alkalmazása. Delegálás. Célok hierarchiája. Vezetők önmaguk kibontakoztatásáért. Motiváció elmélete és gyakorlata. Motivációt mérő kérdőívek. Hogyan menedzseljük beosztottjainkat (Mit remélek erőfeszítéseimért cserébe? Amit a munkatársak figyelnek).

Módszer:
    Elméleti elemekhez kapcsolódó tapasztalati tanulás egyéni kiscsoportos és csoportos feladatok megoldásán keresztül
    szociális készségfejlesztő gyakorlatok tréningfolyamatba ágyazva
    játékos gyakorlatok teremben és szabadban,
    egyéni és kiscsoportos feladatmegoldások
    csoportszintű célzott előadások
    segédletek, hang-outok a szükséges mértékű elemzésekhez, információadáshoz.
A tréningeken intenzív, hatékony, közvetlenül a készségek fejlesztésére irányuló tapasztalati tanulás zajlik. Egyik kiemelt eljárása a videós visszacsatoláson alapuló készségfejlesztés.

Idő: 30 óra, ütemezés: 10 óra/nap, várható időpont: megállapodás szerint

Résztvevők száma: 5 - 20 fő

Helyszín: megállapodás szerint

Szolgáltatások:
-    Képzési szükséglet felmérése megrendelők részére
Miután a megrendelő kiválasztotta cégünket, felmérésre, pontosításra kerülnek képzési szükségletei, igényei. Ezt követően kerülhet sor a szerződéskötésre.
-    Előzetes tudásmérés – képzési szükséglet felmérés résztvevők részére
Módja felmérőlap Résztvevő általi kitöltése. Előzetes tudásmérés a 2013. évi LXXVII. törvény 11. § (1) g. pontja szerint, a képző a képzésre vonatkozó támogatási szerződés kötelező előírásai alapján, egyébként a Résztvevő kérésére biztosítja. Ennek során, a felmérő lapon lévő teszt kitöltésekor elért 100 %-s teljesítés esetén Résztvevő dönthet, hogy a képzésen nem vesz részt. A szolgáltatások díja 0 Ft, nem módosítják a képzés óraszámát.

A programba való bekapcsolódás feltétele: nincs

Elérhetőségeink

Dr. Kántor Csaba Áron
Mobil tel.: 30 / 239 – 0034
E-mail: drkantor@hu.inter.net, kantorcsabaaron@t-online.hu

Nyíregyházi iroda

4400 Nyíregyháza
Mártírok tere 9.
Tel./fax: 42 / 410 - 815

Kisvárdai iroda

4600 Kisvárda
Vár út 15.
Tel./fax: 45 / 415 - 440