Változás menedzsment tréning mindenkinek
Képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000601/2014/D009

Változás menedzsment tréning mindenkinekA képzés célja:
Változáskezelési képességek kialakítása, fejlesztése. Az új iránt nyitottá tenni a részt vevőket. A tudatos változást támogató módszerek megismertetése és begyakorlása.

Megszerezhető kompetenciák: A képzést sikeresen teljesítőben nyitottság alakul ki az alternatívák feltárására, megoldás orientált attitűd jön létre. A részt vevőben kifejlődik a változáshoz szükséges kezdeményező készség. Képes lesz a változás menedzselés eszköztárának alkalmazására kollégáival együttműködve. Megismeri a változás pszichológiai tényezőit. Megtanulja a módszeres problémamegoldást. Képes lesz munkaterületén felismerni a szervezeti tanulás - és változtatást menedzselő programok gyakorlati alkalmazását. Megtanulja egy konkrét változási program levezénylését, akcióterv kidolgozását.  


Tartalom:
A tudatos változás fázisai. Nyitottság kialakítása az alternatívák iránt. A változás tervezése, kezdeményezése, kommunikálása, a fejlődés folyamatai. A változás menedzselés eszköztára, alkalmazások, különösen együttműködések keretében. A változás hajtó és visszahúzó ereje.
A változás pszichológiája, az ellenállás, problémák kezelése. Szervezeti tanulás - és változtatást menedzselő programok. Változási akcióterv kidolgozása.


Módszerek:
    szociális készségfejlesztő gyakorlatok tréningfolyamatba ágyazva
    játékos együttműködést segítő gyakorlatok teremben és szabadban,
    egyéni és kiscsoportos feladatmegoldások
    konfliktushelyzetek viselkedési elemzése
    csoportszintű célzott előadások
    segédletek, hang-outok a szükséges mértékű elemzésekhez, információadáshoz.
A tréningen intenzív, hatékony, közvetlenül a készségek fejlesztésére irányuló tapasztalati tanulás zajlik. Egyik kiemelt eljárása a videós visszacsatoláson alapuló készségfejlesztés.

Idő: 30 óra, ütemezés: 10 óra/nap, várható időpont: megállapodás szerint

Résztvevők száma: 5 - 20 fő

Helyszín: megállapodás szerint

Szolgáltatások:
-    Képzési szükséglet felmérése megrendelők részére
Miután a megrendelő kiválasztotta cégünket, felmérésre, pontosításra kerülnek képzési szükségletei, igényei. Ezt követően kerülhet sor a szerződéskötésre.
-    Előzetes tudásmérés – képzési szükséglet felmérés résztvevők részére
Módja felmérőlap Résztvevő általi kitöltése. Előzetes tudásmérés a 2013. évi LXXVII. törvény 11. § (1) g. pontja szerint, a képző a képzésre vonatkozó támogatási szerződés kötelező előírásai alapján, egyébként a Résztvevő kérésére biztosítja. Ennek során, a felmérő lapon lévő teszt kitöltésekor elért 100 %-s teljesítés esetén Résztvevő felmentést kap a képzés alól. A szolgáltatások díja 0 Ft, nem módosítják a képzés óraszámát.

A programba való bekapcsolódás feltétele: nincs

Elérhetőségeink

Dr. Kántor Csaba Áron
Mobil tel.: 30 / 239 – 0034
E-mail: drkantor@hu.inter.net, kantorcsabaaron@t-online.hu

Nyíregyházi iroda

4400 Nyíregyháza
Mártírok tere 9.
Tel./fax: 42 / 410 - 815

Kisvárdai iroda

4600 Kisvárda
Vár út 15.
Tel./fax: 45 / 415 - 440